www.tiprox.nl          alle rechten voorbehouden          info@tiprox.nl          |          © 2012

 

Zonnecollector kopen

Photovoltaicsolarpanels

Zonnepanelen

Zonnepanelen of PV-panelen (van het Engelse 'Photo-Voltaic') zijn panelen die zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal photovoltaic cellen op een paneel gemonteerd. Ook de zonnecollector wordt soms tot de zonnepanelen gerekend, maar deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water.

De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met andere voor- en nadelen dan energieopwekking met fossiele brandstoffen. Zonnepanelen worden ook toegepast voor de energieopwekkingen in de ruimtevaart.

Prijskaartje zonnepanelen

De kosten van elektriciteit uit zonne-energie zijn hoger dan conventionele of grijze stroom. In 2008 kost een kWh conventionele stroom 22 eurocent. Die van zonnepanelen ongeveer 55 eurocent. Zonlicht zelf kost natuurlijk niets, maar aanschaf en onderhoud vragen wel een investering. Deel alle kosten over de opbrengst in kWh tijdens de 25 werkzame jaren van zonnepanelen, en daar rolt de kWh-prijs uit.

Aanschaf zonnepanelen terugverdienen?

Het is nog niet mogelijk om de aanschafkosten van zonnepanelen alleen terug te verdienen via besparing op de energierekening. Maar door de zogeheten SDE zijn zonnepanelen wel aantrekkelijker geworden. Om consumenten enthousiast te maken voor duurzame energie, is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) opgesteld. De SDE geeft onder voorwaarden een vergoeding voor de elektriciteit die zonnepanelen leveren aan het net.

 

LCD tv aanbiedingen

LED TV aanbieding

 

3D bioscoop